14/11-2017.

 

 Referat fra bestyrelsesmøde i tirsdagsformiddagsdameclubben.

 

 

 

Punkt 1: Tilstede var en repræsentant fra alle hold på nær hold 2, da Kirsten Grove glemte at komme.

 

Punkt 2: Matchsprogram blev lagt fast og delt mellem de 5 hold med 23 tællende matcher og 10 med spisning ,som i år. 

Punkt 3:Kirsten P. sender skema ud til alle hold med datoer, og holdene bedes melde tilbage så hurtig som  mulig om hvad man vil lave de dage med spisning og ud af huset. Vi har flyttet  vores  2 dags til først på året i håb om at flere måske kan deltage .Hvad man vil spille de almindelige dage her i clubben lades stå åben til det hold som har matchen ,men matchen skal være tællende.

 

Punkt 4:Ingelise Madsen har lavet en ny telefonliste og vil lave en ny manual til Pc. (golfbox:indtastning af matcher og etc.)Hun nedlægger samtidig sit hverv som sekretær her i clubben .Jeg har overtaget mappen indtil nogen melder sig på banen til at overtage jobbet.

 

Punkt 5:Kirsten P. fører stadig vores regnskab men vil gerne afløses ,hvis nogen melder sig .

 

Punkt 6:Der er lagt en regelbog i skabet og der udtrykkes ønske om at hæve handicappet for gruppen a/b spiller til 28. Man håber dermed at præmieuddelingen måske vil føles mere fair.

 

Punkt 7:Vi fortsætter med eclectic og håber flere vil deltage da tilslutningen i år har været dalende clubben vil fremover give præmierne .der skal derfor ikke opkræves ekstra penge og clubben  vil før sidste match gennemgå skemaerne ,med henblik på præmierne.

 

Det var alt for denne gang ,håber vi kan få et møde før jul da clubben snarest skal have vores datoer for næste år med hensyn til tidsblokeringerne på plads.

 

Refr. AR

 

 

 

             

 

 Referat fra møde i Ebeltoft-golfclub den
 6/11-2017 . 

 Følgende punkter var på dagsordenen.  

 1.orientering fra formanden:det endelige regnskab for året mangler,men det balancerer og formanden regner med  at komme ud med et lille overskud .Der mangler afregning fra Golfringen, som clubben næste år også vil være medlem af altså 800kr. For dem som vil benytte sig af tilbudet.

Clubben har fået penge fra salg af jord men der mangler stadig lidt papirarbejde med skødet.Man har fået en ordning med Nykredit skal ikke betale ekstra gebyr.

 

2.baneudvalg:Man er lige nu i gang med nye teesteder på hul 1 og der skal laves en ny sti mellem hul 17 og 18.Der skal lease nye maskiner og laves nye aftaler om indkøb/leasing da vognparken er tudsegammel.

 

3.sponserudvalg /sponsorer:Flemming Schytt holdt et langt indlæg om de forhandlinger der pågår og han regner med samme indtægt som i år næste år.Der er 60 sponsorer og vi få nye rangesbolde igen næste år.

 

4.Junior,yngle,og eliteudvalg: vi har ingen juniorer!! Der er tilmeldt et elitehold og man vil gerne have et regionshold .der vil komme opslag i clubben.

 

5.Turneringsudvalg:Man regner med samme tuneringer næste år.

 

6.Handicap-og regeludvalg :Ingen nyheder ,først næste år starter man på at reviderer de gældende regler,som så vil blive indført i 2019.

 

7.Ordensudvalg:Der var ingen repræsentant og ikke nogen sager på tapetet.

 

8.Begynderudvalg:Der var kommet 16 nye medlemmer på golfensdag og 12 havde meldt sig ind også næste år.Der havde været stor succes med mentorer til kaninerne om onsdagen men mangler mentorer om mandagen,Gurli efterlyste nogen fra vores club men jeg er tonedøv ,altså hvis nogen brænder for det så kan de henvende sig til Gurli Markussen.

 

9.Husudvalg:Der er intet budget og man mangler stadig nogle lænestole til huset

 

10.Frivillige:Der er pt. 37 som gør et stort arbejde!!!!

 

11.Clubber i clubben:Der var ingen nyheder.

 

!2:Eventuelt :Der bliver indkaldt til generalforsamling den 29/1 næste år og så har vi haft ekstra greenfee spiller fra baner som har måtte lukke grundet vand på banerne.

Referent
Annelise Rasmussen. 

 

 

 

Referat fra ÅRSMØDET den 24. oktober 2017.

I stedet for Annelise, som var blevet syg, bød Ingelise velkommen til de 22 damer, som var mødt op til årsmødet.
Ad. 1.
Birthe Fischer blev valgt til mødeleder, og hun gav ordet til Ingelise, som skulle aflægge beretning om året 2017.
Men inden da blev der taget hul på kagekonen, som havde stået til beskuelse en rum tid.


Ad. 2.

Året der gik 2017.

Klubben har pt 49 medlemmer. Det ændrer sig fra januar, hvor der er enkelte medlemmer, der har meldt sig ud.

I vintermånederne har Ellis stået for matcherne, og i marts var der afslutning med holdmatch og spisning for de 16 damer, som havde spillet regelmæssigt vinteren over.

Efter årsmødet sidste år fik vi lavet 5 hold til på skift at stå for matcherne i sommersæsonen.

3 personer blev valgt til bestyrelsen. Det blev Kirsten Grove, Annelise Rasmussen og Bettie Brendorp, der blev valgt for de næste 2 år.

Annelise blev vores kontaktperson udadtil.

Det har fungeret rigtig fint.

De forskellige turneringshold har været utrolig dygtige til at tage deres tørn, og på den måde er det jo en god ide, at vi er så mange til at dele opgaverne.

Vi fik afleveret turneringsplanen i løbet af januar og holdt efterfølgende bestyrelsesmøde nogle gange. Men alt gik så godt, så selvom vi havde planlagt at holde møde en gang om måneden, så var det ikke nødvendigt.

Som noget nyt foreslog vi at indbetale et kontingent på 400 kr for sommersæsonens 23 tællende matcher, og der er 28 damer, der har taget imod det tilbud.

Vi startede sæsonen den 28. marts med holdmatch, hvor vi spillede texas og sluttede med frokost fra Karens køkken.

I april havde vi en flagmatch og spisning.

I maj tog 21 damer til Kalø golfklub og spillede holdspil, irish rumble, og dejlig buffet bagefter.

I slutningen af maj havde vi inviteret torsdagformiddagsherrerne til en Texas-special og lækker frokost fra Karens køkken.

I juni tog vi til Norddjurs golfklub. Der var 22 damer, der deltog i holdspil. Og vi sluttede med en fin platte, som var klar, da vi kom ind.

I juli havde vi en hyggelig texas- match herhjemme med spisning bagefter. Denne gang fra Hyttefadet.

Det er efterhånden en tradition, at vi en gang om året tager på en udflugt med overnatning.
I august i år gik turen til Ikast golfklub med overnatning på hotel Medi, også i Ikast. Der var 14 damer afsted til et par herlige dage.
I september havde vi match med røde bolde, og fik smørrebrød bagefter.

Nu har vi i slutningen af oktober vores afslutningsmatch, hvor vi skal spille norsk golf.

Og så har vi julematch den 5. december.

 

Skomø har jo sponsoreret birdiebolde til os.

Der er i sæsonen udleveret 11 birdiebolde og i alt er der lavet 18 birdies.

Så har vi vores hjemmeside, hvor der er turneringsplan og telefonliste m.m.
Der er en fane der hedder NYT, hvor der står noget om de næste matcher, eller andet der skal foregå.
Jeg har også lagt resultater, fotos og referater fra møder ind, så vi kan leve op til den åbenhed, som vi var enige om skulle være i klubben.

Som hjemmesiden fungerer nu er den gratis, og vi har 15 sider til rådighed.

Sekretær Ingelise Madsen

Ad. 3.
Kirsten Petersen fremlagde regnskab. Ingen bemærkninger til regnskabet, der ser fint ud. Der er ca 5ooo kr på bankbogen, og en stor beholdning af vin og gavekort.

Ad. 4.
Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til valgene.

Ad. 5.
Ingelise Madsen og Kirsten Petersen ønskede ikke genvalg.
Så i stedet for Ingelise kommer Dorte Brink Madsen ind på hold 1 som bestyrelsesmedlem.
I stedet for Kirsten bliver Ulla Haarup bestyrelsesmedlem på hold 3.

Fremover ser holdene således ud.

Hold 1: Dorte Brink Madsen (bestyrelsesmedlem)
             Aase Damm
             Birthe Larsen

Hold 2: Kirsten Grove (bestyrelsesmedlem)
             Ulla Søndergaard
             Karen Margrethe Hornbæk

Hold 3: Ulla Haarup (bestyrelsesmedlem)
             Kirsten Petersen
             Bente Broe

Hold 4: Annelise Rasmussen (bestyrelsesmedlem)
             Jette Pedersen
             Britt Andersen

Hold 5: Bettie Brendorp (bestyrelsesmedlem)
             Ellen Syberg
             Liselotte Skaanild  

Ad. 7.
Ellis Højgaard fortsætter med at stå for vintergolfen fra den 7. november og foreslog, at vi betalte 200 kr som startgebyr, og hvor hun trak 25 kr for hver gang, vi mødte op.


Ingelise vil godt fortsætte med hjemmesiden men ønsker input fra de øvrige medlemmer.
Hun har fået til opgave at revidere telefon- og mailliste.

Kirsten vil godt fortsætte med at passe regnskabet, hvis ikke andre vil.

Birthe Fischer afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. oktober 2017.

Deltagere: Kirsten Petersen, Annelise Rasmussen, Kirsten Grove, Bettie Brendorph og Ingelise Madsen.

Kirsten P. vil købe vinpræmier til året ud.

Kirsten P. foreslog, at vintergolfens regnskab, skal holdes adskilt fra resten af året.

Ingelise har lavet kladde til indkaldelse til årsmødet, som bliver sendt ud nu. Den bliver også lagt ind på hjemmesiden.

Annelise har fået invitation til 2 personer til udvalgsmatchen den 8. oktober 2017.

Betties hold skal arrangere afslutningsmatchen den 31. oktober 2017 og fik rede på økonomien der.
Klubben giver et tilskud til maden.

Britt Andersen fra hold 4 er kommet med et ønske om, at holdene gør sig umage for at overholde regler, og at holdene er enige om måden at tackle dem på.

F. eks. bliver man diskvalificeret, hvis man ikke har underskrevet sit scorekort.

Kirsten Groves hold vil gerne have præciseret regler for identifikation af bold.

Man må ikke pille ved bolden uden at den er markeret, og markøren skal se, at det går ordentligt til.

Bolden må kun renses så man kan identificere den.

Ved drop af bold på skråt leje, skal bolden placeres der, hvor den rammer jorden.

Ligger bolden på en vej, skal den droppes, så den flyttes kortest muligt.

Kirsten P. foreslog at matchledelsen hver tirsdag finder en regel, som de synes skal have ekstra opmærksomhed.
Næste mødedag er ikke aftalt.

Refr. Ingelise.

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 5. september 2017. 

Deltagere: Kirsten Petersen, Kirsten Grove, Annelise Rasmussen, Ellen Syberg og Ingelise Madsen.

  

Vi har modtaget brev fra Winnie Berg med forslag til ændring af vores handicapregulering. 

Jeg har kontaktet handicapudvalgets formand, John Brændgaard, som har svaret: 

 ”Hej Ingelise hvad er det der er problemet? Som udgangspunkt er det jo fint at man spiller mange tællende runder. Over tid får man jo tilpasset sit handicap til et der afspejler ens spilleniveau. Klubben har jo bestemt at KIK (klubberne i klubben) spiller matcher hvor runderne er tællende. Hvad folk så gør i private runder er deres egen sag. Med 40 tællende runder burde du jo være tæt på dit reelle spilleniveau hvilket jo er meningen med tællende runder. Der er ikke noget automatik i at man skal reguleres hvis man laver over 36 point. Enten er det en tællende runde i en match eller en proklameret ekstradagsscore ellers kan man officielt ikke blive reguleret selv om man laver over 36 point så man kan ikke sige i en tirsdagsdamematch at alle der ikke laver over 36 point ikke skal reguleres og alle der gør skal. Det er enten eller. Og klubben har jo indtil videre bestemt at det er enten. I kan jo ansøge klubben om I må få lov til at det f. eks. kun er den første match i hver måned der er tællende. Men konsekvensen er at alle der laver mere end 36 ikke kan reguleres iflg. ovennævnte. Enten er matchen tællende eller ej. Jeg håber at det er svar nok ellers hører jeg fra dig. ” 

Vi vil ikke gøre mere på nuværende tidspunkt, men overlade det til den nye bestyrelse.  

 

Som et forsøg vil vi prøve at dele antallet af deltagere op i 2 lige store rækker.
Det bliver i matchen den 19. sept. 2017, og det er Hold 5 der står for det. 

 

Vi skal lige have frisket reglerne op vedrørende forkert score på kortet. 

”Spilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, (antallet af slag) der er ført for hvert enkelt hul på hendes scorekort. Hvis hun indleverer en score, (antallet af slag) der på noget hul er lavere end den faktiske score, bliver hun diskvalificeret.
Hvis hun indleverer en score, (antallet af slag) der på noget hul er højere end den faktiske score, bliver den indleverede score gældende.
Dog pådrages ingen straf hvis en overtrædelse af denne regel er uden betydning for resultatet på hullet. ”

 Det er altså en god ide, at bruge 2 minutter på at gennemgå scorekortet med markøren. 

 

Kirsten Petersen fremlagde regnskabet, som viste en god økonomi, som vi alle nok skal få glæde af. 

 

Næste møde den 3. oktober 2017 kl. 14.00 ca. 

Refr. Ingelise Madsen

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 4. april 2017.

Kirsten Petersen, Kirsten Grove og Ingelise Madsen deltog.
Mødet blev hurtigt afviklet, da der ikke var noget særligt på programmet.
Næste møde er ikke fastlagt.

 

Bestyrelsesmøde den 14. marts 2017.                                                                                                                  

Deltagere: Kirsten Petersen, Annelise Rasmussen, Bettie Brendorp, Karen Margrethe Hornbæk i stedet for Kirsten Grove og Ingelise Madsen.

Kirsten har lavet invitation til åbningsmatchen den 28. 03. 2017. Man skriver sig på listen, som hænger i klublokalet, og betalingen 100 kr. kan ske på dagen.
Kirsten har købt gavekort til ”Hos Walther” og Søren Rolner.
Kirsten tilbød også at købe vin denne gang.

Ingelise har hentet birdie-bolde hos Skomø. Vi glæder os til at tage hul på kassen.

Vi har lavet en eagle- vin, hvis der er andre , der er lige så dygtige som Tove Jensen.

Der er printet manualer ud, så hvert hold har fået et par stykker. De bliver også sendt som mail, og så kan man selv printe ud eller rette i dem, hvis det er nødvendigt.

Ingelise har lagt matcher ind på golfbox for den nye sæson 2017.

Kirsten laver en liste med navne på dem, der vil være med til et fast kontingent på 400 kr. for de tællende matcher i 2017. Hun har listen med til åbningsmatchen den 28. marts 2017, og så skal man betale den 4. april 2017.

Annelises hold skal stå for matchen den 18. april 2017. Der skal spilles flagspil, og vi snakkede lidt om reglerne, og fik det på plads.

Næste møde er den 4. april 2017 kl. ca. 14.

 

 

Bestyrelsesmødet den 7. februar aflyst.

Næste møde den 14. marts 2017 kl 14.00

 

Referat af fællesmøde med turneringslederne, den 10. januar 2017.                                                              

Deltagere: Birthe Larsen, Kirsten Grove, Ulla Søndergaard, Karen Margrethe Hornbæk, Kirsten Petersen, Bente Broe, Ulla Haarup, Annelise Rasmussen, Jette Pedersen, Britt Andersen, Bettie Brendorp, Ellen Syberg, Karin Gradman og Ingelise Madsen.

Annelise blev valgt til ordstyrer.

Ingelise aflagde referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Som forsøgsordning vil vi lave en kontingentbetaling på 400 kr for hele sommersæsonen på hjemmebane.

Det svarer til 16 gange golf.  Det er selvfølgelig frivilligt. Og vil man ikke være med i ordningen, betaler man 25 kr pr gang, som normalt.

Hvis vi ikke kan få økonomien til at balancere, kan det måske blive nødvendigt, at betale lidt ekstra sidst på sæsonen, hvis vi vil bibeholde det sædvanlige præmieniveau.

De 5 hold fremlagde deres ideer til turneringsprogrammet.

Der bliver 3 ture ud i det blå, den ene med overnatning.

Vi inviterer torsdagsherrerne til match og spisning den 30. maj 2017.

Der bliver 23 tællende runder og 10 ikke tællende runder.

Turneringsprogrammet og telefonlisten vil blive sendt pr mail til alle så hurtigt som muligt.

Der bliver lavet manual til alle på holdene.

 

Næste møde for bestyrelsen er den 7. februar 2017 kl 14.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. januar 2017.                                                                                                                  

 

Deltagere.: Kirsten Petersen, Annelise Rasmussen, Bettie Brendorp og Ingelise Madsen.

 

Ingelise skal sende mail ud til alle turneringslederne om møde den 10. januar 2017, hvor vi skal have turneringsprogrammet gjort færdigt.

Bestyrelsen forsøger at holde et lille møde den første tirsdag i hver måned efter golfen.

Hvis vi får sponsorpræmier i år, bliver de uddelt mellem holdene, som selv bestemmer hvordan de bruges som ekstrapræmier.

Vedrørende gaveregulativet har vi besluttet at:  Gave/ blomster må højst beløbe sig til 150 kr.
Gives ved langvarig eller alvorlig sygdom, indlæggelse, operation eller ægtefælles død.

Vi ønsker ikke at bruge pink cup konceptet.

Næste møde hvor vi er mange tilstede, skal vi snakke om et fast kontingent om sommeren.F. eks 400 kr.

Ved afslutningsmatchen skal man have deltaget mindst 8 gange, ellers betales et tillæg.

Turneringsprogrammet mailes til alle tirsdagformiddagsdamer, Ebeltoft golf-club og greenkeeper.

Telefonliste mailes, også til flexmedlemmer.

De spillere, der spiller i vintersæsonen, kan selv holde en lille afslutning for deres overskud.

Vi har fået lovning på birdie bolde fra Skomø. Der har vi besluttet, at man får en bold, for den første birdie man laver.

 

Næste møde med alle turneringsledere, den 10. januar 2017 kl. 14.00

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november 2016.

Deltagere: Kirsten Petersen, Ingelise Madsen, Kirsten Grove, Ellen Syberg i stedet for Bettie Brendorp og Britt Andersen i stedet for Annelise Rasmussen.

Vi har lavet et foreløbigt turneringsprogram med ture og spisninger. Kirsten P. renskriver det, og sender det ud til best. medlemmerne, som så skal arbejde videre med det sammen med deres hold.

Annelise blev valgt som kontaktperson til Ebeltoft Golf Club.

Vi har vedtaget at eclectic genoptages og de tre bedste placeringer præmieres.

Hvis vi får sponsorpræmier, bliver de delt ud til holdene, som selv bestemmer, hvornår de må bruges.

Britt Andersen har tilbudt at stå for vin-indkøb til præmier.

Vi har fået brev fra Kræftens bekæmpelse vedrørende Pink Cup.

Vi har fået brev fra Ellis Højgaard med en del kritik, men også med nogle gode forslag som vi drøfter nærmere.

Vi tager kontakt til torsdagsherrer, eftermiddagsdamer og onsdags-seniorer om de forskellige datoer.

Vi vil forsøge at holde et lille møde den første tirsdag i hver måned efter matchen.

Næste møde tirsdag den 3. januar 2017 kl. 14.

 

Bestyrelsesmøde den 8. november 2016.

Deltagere: Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Kirsten  Grove og Ingelise Madsen.

Birthe S. sender brev til vore sponsorer og takker for gaver m.m.

Ang. forberedelser til gløggmatch den 6. december 2016.
Kirsten G. sætter invitation op på tavlen og køber vin og æbleskiver med tilbehør.
Vi har fordelt de resterende sponsorpræmier, som bliver brugt den 6.december.

Vi har fået to nye medlemmer i bestyrelsen. Det er Annelise Rasmussen og Bettie Brendorp, som vi byder velkommen og håber på godt samarbejde med.

Vores turneringsprogram skal afleveres inden februar måned 2017.
Det skal laves sammen med de øvrige hold, som indkaldes til møde senere.

På næste møde skal vi have fundet en kontaktperson, hvis navn og tlf. skal sendes til hovedbestyrelsen.

Næste møde med de 5 beststyrelsesmedlemmer, Kirsten Grove, Kirsten Petersen, Annelise Rasmussen, Bettie Brendorph og Ingelise Madsen er den 22. november kl. 14.

 

 


 

Referat fra årsmødet den 25. oktober 2016.

Birthe Schmidt byder velkommen.
Ad 1. Birthe Fischer blev udnævnt til mødeleder.
Ad 2. Hun gav ordet til Birthe Schmidt, som afgav beretning, der blev modtaget med klap.

 

Birthes beretning:

Året der gik 2016.

Klubben har p.t. 45 medlemmer

Ny bestyrelse – vi skulle lige finde ud af, hvordan vi skulle løse denne opgave, der var meget, vi skulle lære. Tak til Winnie for hjælpen med at få startet op.

Også en stor tak til alle jer, der bakkede op med søde og poitive  mails, det var en stor opmuntring.

Nogle ting var vi enige om fra starten. Der skulle være større åbenhed og alle skulle have mulighed for at komme til orde. Det resulterede bl.a. andet i, at vi ret hurtigt fik vores egen hjemmeside – tak Ingelise.

Økonomien var der styr på. Det var et fast punkt på alle bestyrelsemøderne, hvor vi fik en statusrapport fra vores meget kompetente kasserer.

Vi var enige om, at vi ville skære ned på mængden af præmier og i stedet bruge flere penge på det sociale liv i klubben. Det resulterede bl.a. i, at vi som forsøg slettede eclectic fra programmet. – det var vist ikke en populær beslutning. Nogle frivillige har gennem sæsonen i privat regi videreført eclectic. Bestyrelsen blev spurgt, om vi havde noget imod det – det havde vi naturligvis ikke. Måske den nye bestyrelse skulle overveje at genindføre det.

Et andet tiltag var, at der mindst en gang om måneden skulle være en udflugt eller en specialmatch med spisning i klubben. Det er vores indtryk, at det er noget, vi skal fortsætte med.

Vi startede sæsonen den 5. april med en holdmatch med røde bolde og efterfølgende spisning.

I maj tog 21 damer på udflugt til Viborg.

I juni gik turen til Volstrup.

I juli spillede vi Norsk på hjemmebane med efterfølgende spisning i klubhuset.

Det er efterhånden en tradition, at vi en gang om året tager på en udflugt med overnatning. I august år gik turen til Mariager Fjord med overnatning på Hotel Amerika i Hobro.

I september var der igen en specialmatch på hjemmebane. Vi skulle tælle bunkerslag – uha. Derefter var der smørrebrød i klubhuset.
I oktober er der igen specialmatch hjemme med spisning.

Reserver allerede nu den 1. november til sæsonafslutningen og
Den 6. december til juleturneringen med gløg og æbleskiver.

Et andet nyt tiltag er, at vi i klubben har fået en del sponsorer, så der ved nogle matcher, har været mulighed for at lave en ekstra flagpræmie eller lign. Vi siger tak til vores lokale handlende, som på den måde bakker klubben op.

På sidte års årsmøde besluttede vi, at bestyrelsen skulle bestå af en formand samt 1 medlem fra hver af de 4 grupper af turneringsledere. Nogle mente, at så var det nødvendigt, at udvide grupperne fra 3 til 4 medlemmer.

Desværre gav det noget uro i enkelte grupper, specielt i gruppe 2, hvor man til sidst valgte at nedlægge hvervet som turneringsledere med omgående virkning.

Takket være stor hjælp fra de øvrige turneringsledere, lykkedes det ved omrokering at få besat alle 4 grupper med 3 medlemmer i hver.

Da vi var så tæt på sæsonafslutningen besluttede bestyrelsen, at vi fortsætter med 3 mands grupper og 4 bestyrelsesmedlemmer frem til dette møde. Et stort tak til jer alle.

Til slut vil jeg gerne takke for den store opbakning, I har givet bestyrelsen og ikke mindst de mange turneringsledere, der virkelig gør et stort arbejde.

Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for et fantastisk engageret og loyalt samarbejde.

Birthe.

 

Ad 3. Kirsten Petersen aflagde regnskab. Ingen bemærkninger til regnskabet, det ser fint ud, og der er en stor beholdning af vin og gavekort til præmier for resten af året.

Ad 4. Fremlæggelse af indkomne forslag.

 

Forslag til tirsdag formiddagsdamernes årsmøde

den 25. oktober 2016

Forslag 1:

I dag har vi 4 hold af turneringsledere.

Vi foreslår, at udvide antallet til 5 hold. Hvert hold består af 3 personer.

Begrundelse:

Vi vil gerne, at der er flere, der er involveret i klubarbejdet. Samtidig vil der blive

flere til at løse opgaverne.

Med 4 hold har hvert hold ca. 8 matcher i sæsonen, med 5 hold vil det blive

reduceret til 6-7 matcher.

Forslag 2:

Hvert hold vælger en til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af 5 personer.

Af praktiske hensyn udpeger bestyrelsen en til at stå som kontaktperson.

Der vælges ikke en formand for klubben.

Bestyrelsen fordeler selv opgaverne for sæsonen.

Begrundelse:

Det er vores indtryk, at mange gerne vil deltage i det praktiske arbejde i

klubben, men ingen vil påtage sig hvervet som formand. Vi mener derfor, at

vores forslag løser dette på den bedste måde.

Forslagsstillere er bestyrelsen

Den 24. oktober 2016


B.F. spørger, om det er en god måde at organisere os på. Vi har ikke nogen, der vil være formand, derfor er det måske en god ide at vælge.

Forslag nr. 2 blev vedtaget.

Holdene kommer fremover til at bestå af.

Hold 1.  Ingelise Madsen   bestyrelsesmedlem
               Aase Damm
               Birthe Larsen

Hold 2.  Ulla Søndergaard
               Kirsten Grove   bestyrelsesmedlem
               Karen Margrethe Hornbæk

Hold 3. Kirsten Petersen   bestyrelsesmedlem
              Bente Broe Christensen
               Ulla Haarup

Hold 4.  Jette Pedersen
               Annelise Rasmussen
               Britt Andersen

Hold 5.  Bettie Brendorph
               Ellen Syberg
               Karin Gradman

Birthe Larsen synes, at det er for mange personer at være i en bestyrelse.

Kirsten Petersen siger, at opgaverne bliver fordelt imellem de 5 personer og mener, at det nok skal gå, men der skal helst være en kontaktperson udadtil.  

Hold 4 og 5 har 8 dage til at afgøre hvilke to medlemmer, der skal i bestyrelsen.

Under eventuelt opfordrer B.S. til at tage et job i shoppen,  da der virkelig mangler hjælp der om sommeren.

Birthe Schmidt afslutter mødet med at takke for den positive hjælp, og opbakning, hun har fået i årets løb,
og takkede samtidig resten af bestyrelsen for et loyalt og solidarisk samarbejde.

Ulla Ladefoged sagde tak for blomsterhilsenen, i forbindelse med at hun havde brækket armen.
 

Refr. Ingelise.


 

Bestyrelsesmøde den 27.september 2016. 

Deltagere:  Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Jette Pedersen og Ingelise Madsen. 

Birthe har været til møde med Ebeltoft golfclubs bestyrelse, hvor det bl. a. blev oplyst, at der mangler  hjælpere til pro-shoppen, når Gitte har fri. 

Ligeledes kunne de fortælle, at vi har fået ca. 20 nye medlemmer i Ebeltoft golfclub, men desværre har 37 meldt sig ud. Det er dystre udsigter for klubben. 

Kirsten har ca. 6700 kr på kontoen, så der er lagt op til en festlig afslutning den 1. nov.  Vi har dog planer om at købe vinpræmier og gavekort, så der er til et stykke tid fremover.

Ingelise ville gerne have reglerne om lempelse på hul 15 slået fast. Altså, hvis man slår bolden i hazarden indenfor de gule pæle, må spilleren med l straffeslag

1.  spille en bold fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået, eller 

2.  droppe en bold hvor som helst bag vandhazarden på en lige linje mellem hullet, punktet hvor bolden sidst krydsede vandhazardens grænse og stedet, hvor bolden droppes. 

Vi har haft 17 tællende matcher nu, og når måske op på 20. Så det er lige rigeligt, at 15 af dem tæller i order of merit. Vi undersøger, om det kan ændres til 12.

 

Vi har planlagt årsmøde til den 25. oktober. Det skal jo være inden udgangen af oktober. Så Birthe indkalder til det på mail, som bliver sendt ud snarest. 

 

Næste møde mandag den 24. oktober 2016  kl 14.

 

 

 


 

 

 

Best.møde den 23.aug. 2016.

Deltagere: Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Jette Pedersen og Ingelise Madsen.

Birthe har talt med Ulla Søndergaard, Kirsten Grove og Karen Margrethe Hornbæk, som alle har sagt ja til at danne et nyt hold 2. Det var flot , at de var så hurtige til at slå til.

Birthe havde købt vin og gavekort til præmier.

Kirsten har ca. 4000 kr på kontoen.

Vi har fordelt sponsorpræmier til afslutningsmatchen og Order of Merit den 1.nov.
og til specialmatcherne den 6.sept. og den 4.okt.

Resten af præmierne kan vi bruge som flagpræmier og til juleturneringen.

Tirsdag den 30.aug. er der bestilt tid til 9-huls-damerne kl. 10.22 og fra den 13.sept. har vi igen fået booked fast tid til kl. 10.30.

Næste møde den 27. sept. 2016 kl 14.00.

 


 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. aug 2016.    

Deltagere: Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Jette Petersen og Ingelise Madsen.

Birthe har indkaldt til møde, da hun har modtaget en mail fra hold 2, hvori de vil opsige arbejdet som turneringsledere.

Det tager vi til efterretning.

For at få dannet et nyt hold 2, vil vi forsøge at flytte en person fra hvert af de andre hold.

Så bliver der fremover 3 personer på hvert hold.

Vi skulle egentlig også have et nyt bestyrelsesmedlem, da Hanne er stoppet, men vi forsøger at fordele opgaverne indtil årsmødet i oktober.

Birthe sender mail til hold 2, hvor vi beklager deres opsigelse, men tager det til efterretning.

 

Nyt møde den 23. august 2016 kl 14.00.

 


 

Bestyrelsesmøde den 26. juli 2016.

Deltagere : Birthe Schmidt, Jette Pedersen, Kirsten Petersen og Ingelise Madsen.

Kirsten gav et overblik over betalingerne til Mariagerturen, hvor der er èn, der mangler at betale!!

Når turen er betalt, er der ca. 5000 kr i kassen.

Vi fordelte sponsorpræmierne, som Birthe tager med til Mariager.

Birthe tager også vin med, så vi kan få et lille glas før middagen.

Nyt møde tirsdag den 23. august kl. 14.

 


 

Bestyrelsesmøde den 21. juni 2016
er blevet udsat til den 26. juli 2016 på grund af for få fremmødte deltagere. 


 

 

Bestyrelsesmøde den 20. maj 2016.

Deltagere.: Birthe Schmidt, Hanne Johansen, Kirsten Petersen, Jette Pedersen og Ingelise Madsen.

Vi har fået flere sponsorpræmier. Hanne Slot har givet os 4 gavekort, Hårgalleriet 2 stk. og Paradis is har givet 3 goodiebags. Vi synes, det er utrolig flotte præmier, og damerne kan glæde sig.

Kirsten kunne vise, at kassebeholdningen er på ca. 4500 kr., så nu er der råd til at købe ny forsyning af vinpræmier.

Hold 4 som stod for turen til Viborg golfklub, havde fået en fin rabat på 15 kr. pr. person.

I næste uge, altså uge 21, er vores bane lukket for blokering for alle klubber i klubben. På grund af vores 50 års jubilæum kan green-fee gæster spille for 50 kr. og de skal have gode muligheder for at bestille tid.
 Vi må godt spille, men skal så selv booke tider, og i tirsdagsklubben bliver der ingen match den 24. maj 2016.

9-huls- damerne kan fremover selv bestemme, om de vil deltage mod betaling, hvis de er færre end tre til en match. Betaler de , har de chancen for præmie for nærmest flaget på hul 9.

Vi har vedtaget, at der skal være præmie for hver 3 deltagere for 9-huls-damer, og det gælder selvfølgelig også for 18-huls-damer.

Når der skal spilles både slagspil og stableford til samme turnering, synes vi, at det er OK, at slagspillerne danner hold sammen og går ud fra hul 16.

Der er præmie hver uge for nærmest flaget på hul 6 i 2. slag og indenfor 2 m. Præmien er sponsoreret af Ebeltoft Fodterapi.

Udflugten til Mariager fjord den 1. og 2. august 2016 bliver med overnatning på Hotel Amerika. Prisen er ca. 1050 kr plus enkeltværelse.

Dauf og Pede, Guldsmede i Århus, laver birdie-nål eller birdie-markeringsmærke i sølv. Motivet er en lille buttet fugl og prisen er 100 kr. pr. stk.

 Henvendelse til Kirsten Petersen.

Næste møde er tirsdag den 21. juni 2016 kl 14.00.

 


 

 

Bestyrelsesmøde den 19.april 2016 kl. 14.

Deltagere: Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Jette Pedersen, Hanne Johansen og Ingelise Madsen.

Formanden: Status for åbningsmatchen. Alt foregik tilfredsstillende. Matchen var godt forberedt af hold 1.
Maden bestod af rådyrkølle med flødestuvet spinat, som Poul Schmidt leverede og lavede. Gryderet med lyst kød, 2 slags salater og 2 slags kartofler og brød fra SMAG. Alt veltillavet og i orden. Kaffe med hjemmebagt kage som Ulla Søndergaard og Birthe Larsen kom med. Opvask og oprydning hjalp vi hinanden med, og det gik også fint.

Kassereren viste, at vi i øjeblikket har ca. 5000 kr på kontoen, men vi har ikke fået regning fra SMAG endnu.

Sekretæren har ændret hjemmesidens navn til www. tirsdagsdamer.simplesite.com, og den er gratis i hvert fald de næste 4 mdr.

Vi har aftalt med Birgit Albertsen, at hun vil lære holdene, hvordan man opdaterer ”order of merit” efter turneringerne. Det bliver de 15 bedste matcher ud af 23, der tæller.

Hvis man er nødt til at gå hjem, inden man har spillet 18 huller, skal man skrive NR på kortet og får så 0 point.

De fleste i bestyrelsen mener, at 9 - huls damerne skal reguleres op eller ned, hver gang de spiller. Vi undersøger hvad og hvordan andre klubber i klubben gør. Ligeledes om andre klubber foretager en samlet CBA-beregning for alle rækker/runder der spilles samme dag.

Hold 4 står for udflugten til Viborg golfklub.
De har bestemt, at der er 2 holdpræmier samt
sponsor-præmier på 2 huller til AB-rækken og CD-rækken,

Næste møde er fredag den 20. maj 2016 kl. 13.00.

 


 

 

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2016 kl. 14.

Deltagere: Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Hanne Johansen, Jette Pedersen og Ingelise Madsen.

Formanden ønsker fremover, at vi holder møde 1 gang om måneden, med status fra alle holdene.

Kassereren aflagde regnskab. Det ser fornuftigt ud. Der er råd til en gratis genstand, når vi skal have åbningsmatch.
Fremover er tilmelding bindende, men tilbagebetaling kan finde sted, hvis det er nødvendigt og muligt.

Sponsorpræmierne kan bruges som ekstrapræmier, hvis holdene har en god ide til at udlodde dem.
Vi har fået 5 gavekort fra Salon Shake.

Sekretæren, som er en del af turneringsledelsen til åbningsmatchen, fortalte om forberedelserne til matchen med røde bolde. Der skulle præciseres nogle regler for spillet. Vi bliver 31 spillere fordelt på 10 hold.

Næste møde 19. april 2016 kl. 14.00.

 


 

 

 Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2016.

Deltagere: Birthe Schmidt, Kirsten Petersen, Hanne Johansen, Jette Pedersen og Ingelise Madsen.

Eftermiddagsdamernes formand Jette Glargaard har kontaktet Birthe Schmidt. De havde en god snak sammen, uden at det dog endte med nogen fælles match. Eftermiddagsdamerne skal have åbningsmatch samme dag som os, så det tager vi selvfølgelig hensyn til.

På mødet talte vi en del om præmier og sponsorpræmier. Hvor meget må vinene, der bliver brugt til præmier koste?  Og holdene kan måske råde over nogle sponsorpræmier, og bestemme hvor og hvordan de skal bruges.

Fremover kan vi sætte resultatlisten op på tavlen til orientering for alle. Kirsten skal blot have en seddel med oplysning om, hvor mange deltagere der har været, og hvor mange flasker vin/ gavekort der er udleveret.

Midt i april får vi en lille ændring i hjemmesidens navn, fordi vi går efter at få så billigt et abonnement som muligt. Man kan  gå ind på hjemmesiden via Ebeltoft-golfclub. dk / medlemmer / formiddagsdamer, hvor der er et link til den. 

Ny sponsor hos formiddagsdamerne er ”Smag”. Vi forventer at få 1 – 2 sponsorer mere.

Ebeltoft Fodterapi har indvilget i, at deres sponsorat ændres til nærmest flag hul 6 i 2. slag i lighed med eftermiddagsdamerne.

Næste møde er 29. marts 2016 kl. 14.

 


 

Referat af bestyrelsesmøde med turneringsholdene, den 12. januar 2016 kl. 14.00.

Deltagere: Birthe Schmidt, Aase Damm, Birthe Larsen, Ulla Søndergård, Karen Margrethe Hornbæk, Jette Pedersen, Ellis Højgård, Tove Jensen, Bodil Kjærgård, Hanne Johansen, Kirsten Petersen, Bente Broe, Ulla Hårup, Kirsten Grove og Ingelise Madsen.

Ingelise fortalte om opstarten af vores hjemmeside, som hedder www. tirsdagsdamer.simplesite.com
hvor der vil blive lagt nyheder, referater af møder og resultater af div. matcher ind.

Turneringsplanen blev fremlagt af de forskellige hold, som havde forberedt sig grundigt.
Til nogles overraskelse og andres tilfredshed blev der lagt flere tirsdage ind med slagspil til både AB og CD rækkerne.
Der bliver 3 udflugter, den ene med overnatning.

Torsdagsherrerne har inviteret til match torsdag den 16.juni 2016.

Vores sæsonafslutning ligger lidt senere end ellers, for at det kan passe med de andre klubber i klubben. Det bliver den 1.november 2016.
Til gengæld får vi 23 tællende matcher til Order af Merit.
 
Turneringsprogrammet vil blive sendt til alle så hurtigt som muligt. 

Næste møde i bestyrelsen er den 23. februar 2016 kl. 14.00.

 

Refr. Ingelise