Tirsdag formiddagsdamer

Ebeltoft golf club.

 

 1. ”Tirsdag formiddagsdamer” er en klub i klubben.
  Alle kvinder, som er medlem af Ebeltoft Golf Club,
  er velkomne i klubben.
 2. Nye medlemmer som deltager første gang i en tirsdagsmatch,
  skal præsenteres og bydes velkommen af et medlem af bestyrelsen.
 3. Der spilles match hver tirsdag formiddag hele året. Mødetiden ved sommertid er kl.8.20, lodtrækning om spillersammensætning kl. 8.40 og tee off kl. 9.00.
  Ved overgang til vintertid møder vi kl. 8.50, lodtrækning kl.9.10, og tee off kl.9.30.
 4. Matchfee er 25 kr pr. gang. Man kan også vælge at indbetale 400 kr for hele sæsonen. Pengene bruges til præmier samt tilskud til spisning og golfture.
 5. Der spilles ud fra 1. og 16. tee.
 6. Medlemmer der kun ønsker at spille 9 huller er velkomne til at deltage i matcherne. Der skal dog minimum være 3 deltagere, for at der kan udløses en præmie.
 7. Hcp-regulering sker iht. EGC´s regler.
 8. Gæster er velkomne sammen med et medlem mod betaling af greenfee.
 9. Udover de ugentlige matcher arrangeres diverse golfture.
 10. Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af oktober.
 11. På mødet vælges medlemmer til bestyrelsen samt matchledereudvalg til de respektive matcher/ture.
  Bestyrelsen indkalder til mødet via mail og opslag i klubben.
 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er ansvarlig for administration af klubben.
  Bestyrelsen bliver valgt for 2 år ad gangen. 
 13. På årsmødet fremlægges formandens beretning samt kassererens regnskab for det forgangne år.
  Regnskabsåret er 1/11 – 31/10.
 14. Det tilstræbes, at der er fælles spisning den første tirsdag i hver måned efter matchen.
  Opslag med bindende tilmelding.
 15. Gaveregulativ besluttes af bestyrelsen. Mht. blomstergaver må disse koste max. 200 kr.