Tirsdag formiddagsdamer

Ebeltoft golf club.

 

 1. ”Tirsdag formiddagsdamer” er en klub i klubben.
  Alle kvinder, som er medlem af Ebeltoft Golf Club,
  er velkomne i klubben.
 2. Nye medlemmer som deltager første gang i en tirsdagsmatch,
  skal præsenteres og bydes velkommen af en fra bestyrelsen.
 3. Der spilles match hver tirsdag formiddag hele året. Mødetiden ved sommertid er kl.8.20, lodtrækning om spillersammensætning kl. 8.40 og tee off kl. 9.00.
  Ved overgang til vintertid mødes vi kl. 8.50, lodtrækning kl.9.10, og tee off kl.9.30.
 4. Matchfee er 25 kr pr. gang. Pengene bruges til præmier samt tilskud til spisning og golfture.
 5. Der spilles ud fra 1. og 16. tee.
 6. Medlemmer der kun ønsker at spille 9 huller er velkomne til at deltage i matcherne. Der skal dog minimum være 3 deltagere, for at der kan udløses en præmie.
 7. Præmietagerne skal være tilstede ved overrækkelserne.
  Ellers tilfalder præmien klubben, med mindre andet er aftalt før matchen.
 8. Hcp-regulering sker iht. EGC´s regler.
 9. Gæster er velkomne sammen med et medlem mod betaling af greenfee.
 10. Udover de ugentlige matcher arrangeres diverse golfture.
 11. For at deltage i omtalte golfture, skal man som minimum have deltaget i 5 matcher, ellers betales et tillæg.
 12. Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af oktober.
  På mødet vælges bestyrelsens medlemmer samt underudvalg til de respektive matcher/ture.
  Bestyrelsen indkalder til mødet via mail og opslag i klubben.
 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er ansvarlig for administration af klubben.
  Bestyrelsen bliver valgt for 2 år ad gangen. 
 14. På årsmødet fremlægges beretning
  samt kassererens regnskab for det forgangne år.
  Regnskabsåret er 1/11 – 31/10.
 15. Det tilstræbes, at der er fælles spisning den første tirsdag i hver måned efter matchen.
  Opslag med bindende tilmelding.
 16. Gaveregulativ besluttes af bestyrelsen.